Wetenschappelijke output

De kracht van een institutional repository

Een institutional repository is een verzamelplaats van wetenschappelijk materiaal en is dan ook een belangrijk instrument voor onderzoekers. Het spreekt voor zich dat wij, als onderdeel van de KU Leuven, inzetten op een krachtige repository.

In de praktijk betekent dit dat wij sinds 2009 de doctoraatsthesissen van de KU Leuven binnen Lirias, de repository van de KU Leuven, verzamelen. Via dit arsenaal van onderzoeksoutput maken we niet alleen werk van de automatisering van wetenschappelijke output  maar ook van de modernisering van wetenschappelijk onderzoek. Onze kennis en inzichten hieromtrent delen we graag zodat we ook voor andere instellingen een repository op maat kunnen bouwen.


Lirias: een krachtige repository

Lirias is de repository van de KU Leuven. Het is een titellijst met al de publicaties van onderzoekers die aan de KU Leuven of de Associatie KU Leuven verbonden zijn. Deze verzameling bevat wetenschappelijke output van individuele personen maar ook van onderzoeksgroepen, van een hogeschool of universiteit. Je vindt er zowel peer reviewed artikels als boeken als wetenschapspopularisering als congresinfo in terug.  Lirias is m.a.w. een blauwdruk van het wetenschappelijke leven binnen de KU Leuven en haar associatie.


Lirias bevordert de transparantie rond wetenschappelijk onderzoek. De website is het hele jaar toegankelijk, zowel voor de wetenschapper als voor het publiek. Voor de wetenschapper biedt dit het voordeel dat hij z’n publicatie kan updaten wanneer hij hiervoor tijd heeft. Het publiek krijgt dan weer makkelijker toegang tot de wetenschappelijke informatie en kan zo de return van wetenschappelijk onderzoek t.a.v. de samenleving beter inschatten.


LIBIS & Lirias

Al sinds 2005 worden de doctoraatsthesissen van de KU Leuven digitaal gearchiveerd en bewaard in LibriDoc. Gegevens over de doctoraten (titel, auteur, promotor ...) werden dan weer verzameld in SAP. Sinds 2009 gebeurt dit allemaal in één systeem: Lirias. LIBIS was nauw betrokken bij de overgang van LibriDoc naar Lirias en heeft tijdens deze transitie de idee van administratieve vereenvoudiging omgezet in de praktijk.  Lirias wordt nu beheerd door de Dienst Onderzoekscoördinatie van KU Leuven, LIBIS staat in voor de technische ondersteuning. 

Heeft je organisatie ook nood aan een eenvoudig repository systeem? Of aan een moderne invulling van een verzameling van wetenschappelijk output? Ons team stelt z’n kennis rond dit thema graag ter beschikking van je instelling. Mocht je hierover een gesprek wensen, aarzel dan niet ons te contacteren.